Osteopathie Van de Voorde 

  • Osteopathie Van de Voorde Gent 2

  • Osteopathie Van de Voorde Gent 3

  • Osteopathie Van de Voorde Gent 4

  • Osteopathie Van de Voorde Gent 5

  • Osteopathie Van de Voorde Gent 6

  • Osteopathie Van de Voorde Gent 7

1. Wat is osteopathie

Oorsprong

oorsprong van osteopathie osteopathie Van de VoordeDe grondlegger van de osteopathie was Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts.  Hij stichtte in 1892 the American School of Osteopathy en legde daarmee het fundament voor de moderne manuele geneeswijzen. In de VS is osteopathie sinds 1966 wettelijk erkend en geïntegreerd in de reguliere medische opleiding. Ook in Engeland heeft osteopathie een lange traditie. In België en Nederland is osteopathie nog jong en relatief onbekend - toch zijn er al heel wat osteopaten.

Klachten waarmee u bij een osteopaat terecht kunt zijn zeer divers: hoofdpijn, migraine, chronische rugklachten, buikklachten, bekkenklachten voor, tijdens en na de zwangerschap, whiplash, vermoeidheidsklachten, RSI-klachten, klachten in armen en benen, retless legs enz., enz.

Werkwijze

werkwijze osteopathie Van de Voorde GentOsteopathie is een manuele geneeswijze, waarbij gezocht wordt naar de oorzaak van klachten. Het lichaam is een eenheid van bewegen en functioneren, waarin alle verschillende systemen in evenwicht moeten zijn. Een lichaam dat in balans is, kan dit evenwicht zelf bewaren. 

Door bijvoorbeeld een trauma, slechte voeding of stress, kan het evenwicht verstoord raken, zodat er hulp nodig is om het te herstellen. De osteopaat gaat op zoek naar de bewegingsverliezen in het lichaam die ervoor zorgen dat het lichaam zichzelf niet meer herstelt. Door deze bewegingsverliezen te behandelen, krijgt het lichaam zijn zelfgenezend vermogen terug en komt het weer in evenwicht. Hierdoor vermindert of verdwijnt de klacht. De osteopaat onderzoekt en behandelt altijd met zijn handen. De osteopaat is geen vervanger van de huisarts of kinderarts. Osteopathie is een complementaire geneeswijze.

Op zoek naar de oorzaak

Chronische rugpijn, uitstralende pijn in arm of been, migraine, whiplash, slechte darmwerking, buikpijn,... Veel mensen leven met klachten die niet gemakkelijk te behandelen zijn. In sommige gevallen zijn er middelen waarmee de pijn kan worden bestreden, maar die de oorzaak niet wegnemen, waardoor de klacht steeds terugkomt.

op zoek naar de oorzaak - osteopathie Van de Voorde GentIn zo'n geval kunt u een osteopaat raadplegen. Osteopaten zijn opgeleid om op zoek te gaan naar de oorzaak van een klacht, die bijvoorbeeld bij chronische rugpijn soms wel eens kan liggen in spanningen van de schedel, wervelkolom of voet, waar de patiënt geen weet van heeft. Een osteopaat onderzoekt niet alleen de regio waarin de klacht optreedt, maar het hele lichaam en gaat daar aan het werk waar hij/zij de oorzaak aantreft. Een osteopaat opereert niet, maar maakt los wat los moet zitten en doet dit met zachte handgrepen.

Het lichaam is een eenheid

het lichaam is een eenheid - osteopathieVandeVoordeDe osteopathie gaat uit van de gedachte dan het menselijk lichaam een eenheid is. Dat lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden en heeft een natuurlijk vermogen om storingen te verhelpen. Als het lichaam gezond is, gebeurt dat ook. Is het evenwicht verstoort geraakt, bijvoorbeeld door een ongeluk, een ziekte of operatie, stress of slechte voedingsgewoonten, dan heeft het lichaam vaak hulp nodig om het evenwicht te herstellen.

Een osteopaat kan het lichaam daarbij helpen. Dat kan hij/zij bij het bewegingsapparaat, dat bestaat uit spieren, gewrichten en kapsels. Maar ook bij het bindweefsel rondom organen en de schedel. Want bindweefsel rondom organen en de schedelbotten zijn net als spieren en gewrichten altijd onderhevig aan verandering. Cellen worden afgebroken, nieuwe worden aangemaakt. Maar als er in dat proces iets mis gaat door het vastzitten van structuren, kunnen er klachten optreden.

Baby's en jonge kinderen reageren meestal erg goed op osteopathie. Een baby kan als gevolg van een lange of juist erg snelle bevalling klachten ontwikkelen zoals deze bij huilbaby's voorkomen. Osteopathie kan hier goed op inspelen. Daarnaast kunnen schouderklachten veroorzaakt worden door spanningen van het bindweefsel rondom de lever. Een osteopaat is opgeleid om alle weefsels van het lichaam weer beweeglijk te maken, zodat het lichaam als geheel weer ongehinderd en pijnvrij kan functioneren.

Handwerk

handwerk osteopathie Van de Voorde GentDe Osteopaat is in staat om te herkennen welke weefsels van het lichaam minder beweeglijk zijn geworden. Bij een behandeling richt de osteopaat zich op die delen die een klacht in het lichaam veroorzaken. Het kan zijn dat de osteopaat op een andere plaats behandelt dan de plek waar de klacht zich bevindt.

De osteopaat werkt altijd met zijn/haar handen, gebruikt geen apparatuur. Met de handen kan hij/zij het beste voelen wat hij/zij doet. De osteopaat zal in een behandeling proberen de oorzaak van een klacht weg te nemen, in de verwachting dat daarmee het lichaam in staat wordt gesteld zichzelf verder te herstellen. Behandelingen volgen daarom niet kort op elkaar. Een behandeling kan 45min. tot een uur duren.

 

2. Osteopathie bij kinderen

 

een unieke aanpak

Kinderen vragen speciale aandacht binnen zowel de geneeskunde als de osteopathie. Een kind is geen kleine volwassene.

Osteopathie bij kinderen - een unieke aanpak - osteopathieVandeVoordeEr zijn vele aspecten in de behandeling van een kind anders dan bij een volwassene omdat kinderen volop in  ontwikkeling zijn, zowel mentaal als fysiek. Elke ontwikkelingsfase vraagt een specifieke benadering, heeft zijn eigen kenmerken en kinderziekten. Een baby is anders dan een peuter en een peuter is weer anders dan een kleuter of een puber. Als er een probleem in één van de facetten van de  ontwikkeling optreedt, heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van het kind. Elk kind vraagt dan ook zijn eigen unieke benadering.
Tijdens een osteopathische behandeling wordt door het kind bepaald hoe het zich laat behandelen. Het is aan de osteopaat om op een creatieve manier het kind te volgen en te behandelen. Kinderen ervaren de behandeling in het algemeen als aangenaam, omdat er met zachte technieken wordt gewerkt.

 

Sommige kinderen huilen tijdens de behandeling, terwijl anderen in slaap vallen. Dit komt omdat door het ontspannen van de weefsels de prikkels naar de hersenen veranderen, waar het kind op reageert.

klachten bij kinderen

Veel voorkomende klachten waarmee kinderen bij een osteopaat komen zijn:

klachten bij kinderen - vervorming schedel - osteopathie Van de VoordeHuilbaby's, obstipatie, reflux, voorkeursligging, afvlakking van de schedel, oor- en bijholteontstekingen, ADHD, ADD, hoofdpijn, buikpijn, dyslectie, dyscalculie, leerproblemen, concentratieproblemen, scoliose, heupklachten, groeipijnen, slaapproblemen, rugklachten, gewrichtsklachten, zindelijkheidsproblemen e.d.

Ook kinderen met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicaps en kinderen die herstellende zijn van een operatie kunnen gebaat zijn bij een osteopatische behandeling. Omdat het zelfgenezend vermogen wordt hersteld, wordt niet alleen de motorische en de verstandelijke ontwikkeling, maar ook de emotionele ontwikkeling van het kind gestimuleerd. 

 

3. Baby's

Huilen, Onrustig

huilen onrustige baby - osteopathie-VandeVoordeDoor de zachte technieken is osteopathie uiterst geschikt voor het behandelen van baby's. Tijdens de zwangerschap op bij de geboorte kan er een bewegingsverlies ontstaan in de schedel of kunnen er blokkades ontstaan in de nek of rug van de baby.
Door de blokkades kan een baby onrustig worden. De baby zit niet lekker in zijn vel en zal daardoor veel huilen. Ook kan het darmstelsel over- of onderprikkeld raken doordat een zenuw, die o.a. de darmen aanstuurt, geïrriteerd kan raken door een blokkade in de schedelbasis. Hierdoor ontstaan er darmkrampjes, winderigheid, obstipatie en reflux.

Door lichte mobilisaties van de schedelbasis wordt de irritatie van de zenuw weggenomen en functioneert deze beter. Vanuit de schedelbasis loopt ook een zenuw naar het halsgebied. Deze is verantwoordelijk voor de coördinatie van het slikken, ook hier kunnen problemen ontstaan.

Voorkeursligging, vervorming schedel

Een voorkeursligging kan een afplatting van de schedel geven, maar andersom kan een vervorming van het schedeltje een voorkeursligging geven.

babys met vervorming van de schedel - osteopathie-VandeVoordeBewegingsverlies tussen de verschillende botstukken van de schedel kan leiden tot vervorming van het hoofd, voorkeursligging en het onrustig worden van een baby, maar ook darmkrampjes, obstipatie en reflux klachten kunnen ontstaan. De beweeglijkheid van de nek en de wervelkolom zal zich aanpassen aan de beweeglijkheid van de schedel. Veel van de bovengenoemde klachten worden ook wel het Kiss-syndroom genoemd.

 

Het onderzoek en de behandeling van een baby kan op de behandelbank of op de schoot van de ouders worden uitgevoerd. De osteopaat begint vaak bij de voeten of het bekken om dan langzaam via de buik, borst en rug naar het hoofdje te gaan. Dit om een volledig onderzoek te kunnen doen, maar ook om de baby te laten wennen aan de osteopaat en de aanraking. Bewegingsbeperkingen worden dan met zachte technieken losgemaakt.

 

4. Kinderen en volwassenen

Oor- en bijtholteontsteking

oor-en-bijholteontsteking-bij-kinderen osteopathieVandeVoorde

Het steeds terugkeren van oorontstekingen heeft vaak te maken met een verminderde drainage van het middenoor via de buis van Eustachius. Deze buis kan in zijn functie worden belemmerd als de schedelbotten, waardoor de buis van Eustachius loopt, minder mobiel zijn.

Ontstekingen van de holtes zijn vaak een teken van drainageproblematiek van het aangezicht, wat kan leiden tot keel- en luchtweginfecties. Deze klachten zijn te behandelen door mobilisaties van het aangezicht en het stimuleren van het immuunsysteem.

Buikklachten

buikklachten osteopathie-VandeVoorde

Veel kinderen en volwassenen hebben buikklachten en/of moeilijkheden met de stoelgang. Het goed functioneren van de buikorganen is afhankelijk van een goede mobiliteit, een goede doorbloeding en een goede aansturing van de organen door het zenuwstelsel vanuit de rug en de schedel. Een osteopaat kan op al deze facetten ingrijpen, hierdoor kan de oorzaak van het probleem behandeld worden en zullen de klachten van het kind afnemen.

Het goed functioneren van de buikorganen is afhankelijk van een goede mobiliteit, een goede doorbloeding, een goede aansturing van de organen door het zenuwstelsel vanuit de rug en de schedel. Een osteopaat kan op al deze facetten ingrijpen, hierdoor kan de oorzaak van het probleem worden behandeld en zullen de klachten van het kind afnemen.

  

Rugklachten

rugklachten osteopathie-VandeVoordeZowel bij volwassenen als bij kinderen komen veel rugklachten voor. Een kind dat klaagt over zijn/haar rug moet altijd serieus worden genomen, omdat de rug nog volop in ontwikkeling is. Hierdoor kunnen klachten gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van een kind. De rug wordt o.a. beïnvloed door de mobiliteit van de benen, het beken en de organen, welke direct en indirect een grote invloed hebben op de ontwikkeling van de rug en kan rugklachten veroorzaken.

Een osteopaat zal het gehele lichaam onderzoeken om de oorzaak van de klachten op te sporen en daar te behandelen waar het nodig is. Als de oorzaak weg is, kan het lichaam het evenwicht weer terug vinden en zullen de klachten verdwijnen.

Knieklachten

knieklachten osteopathie-VandeVoordeDe knieën van een kind worden veel belast. Door blessures aan de voet, enkel, heup, bekken of rug kan een standsverandering optreden die leidt tot een verdraaiing van de knie. Een verharding van het scheenbeen of kuitbeen, ontstaan door bv. een trauma, leidt tot het verlies van een stuk schokdemping waardoor de knie extra wordt belast. Daarnaast kan door bewegingsverlies in de onderbuik een druk op de bloedvaten ontstaan, waardoor de weefsels minder doorbloed worden en daardoor kwetsbaarder zijn.

De behandeling bij knieklachten kan bijvoorbeeld bestaan uit: het mobiliseren van de rug, het bekken, de voet, het onderbeen en/of de organen in de buik. Dit om de doorbloeding of om de stand van de rug en de knie te verbeteren.

 

5. Gedragsproblemen - Stoornissen

ADHD, ADD, gedragsproblemen

adhd add gedragsstoornissen - osteopathie Van de VoordeBij kinderen met ADHD, ADD en andere gedragsproblemen is de hoeveelheid prikkels die ze krijgen vaak een groot probleem. Ze hebben moeite om die op een juiste manier te verwerken en dan naar verhouding te reageren. Als er in het lichaam blokkades zitten, bijvoorbeeld in de schedel, de rug of de organen, komen er veel extra prikkels bij. Door deze blokkades weg te nemen, verdwijnt een deel van de prikkels en ontstaat er een betere balans. Door te zorgen voor een optimale mobiliteit van de schedel heb je een zeer positieve invloed op de doorbloeding van de hersenen waardoor een kind meer rust zal ervaren. Bij autistische kinderen ziet men vaak dwangmatig gedrag afnemen of verdwijnen.

Dyslectie, dyscalculie, leerproblemen

Om goed te kunnen lezen, schrijven en leren is het van belang dat een kind goed functionerende zintuigen heeft en de prikkels op de juiste wijze kan verwerken. Alleen dan worden de hersenen juist getraind. Gedurende de zwangerschap, de bevalling of daarna kunnen er blokkades ontstaan in de schedel, de wervelkolom of elders in het lichaam, die het ontwikkelen van de hersenen en /of de communicatie tussen de verschillend ehersendelen kunnen verstoren. Door osteopatische behandeling gericht op bv. de ogmotoriek, het evenwicht, de wervelkolom en/of het hoofd, kunnen deze blokkades worden verholpen waardoor de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk verloopt.